Used 1st stage Centac CV1 rotor assy. for sale: impeller 7x11895, pinion 5x12743 rev. B / Do sprzedaży używany zespół wirujący 1-go stopnia, sprężarka Centac CV1: wirnik 7x11895, wałek 5x12743
Second hand MP3 control panels for sell / Używane panele sterujące MP3
Wyprzedaż stanów magazynowych. Zdjęcia / Warehouse clearance sale. Photos
Zapytaj o cenę / Inquire us / dwb@dwb.com.pl

Projekty UE

PROJEKT NR 1.

 

TYTUŁ PROJEKTU

Wzrost konkurencyjności i przeciwdziałania COVID-19 w oparciu o uruchomienie produkcji specjalistycznych elementów wyposażenia sprężarek przemysłowych.

REALIZACJA  W OPRACIU  O :

Dofinansowanie  projektu w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP

dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

I.

 

Nazwa beneficjenta: DWB POLAND Sp. Z O.O.

 

Wartość całości projektu: 771 401,52 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:  533 082,35 PLN

 

Zakup maszyny w ramach innowacji MŚP pozwoli na rozpoczęcie produkcji elementów do

sprzedawanych turbosprężarek i sprężarek przemysłowych. Posiadanie przez firmę wnioskowanego urządzenia umożliwi

płynne uruchamianie produkcji kolejnych części maszyn poprzez reverse engineering. Zakup maszyny pozwoli wprowadzić

nowe, innowacyjne rozwiązanie spełniające najnowsze wymagania produkcji przemysłowej.

Wnioskodawca wprowadza innowację produktową, procesową i nietechnologiczną, aczkolwiek innowacja produktowa jest

działaniem wiodącym.

Wnioskodawca zakupując wyżej opisane urządzenie będzie jedynym przedsiębiorstwem na Śląsku i nielicznym w Europie

dysponujący taką maszyną. Jest to działanie celowe, które zdecydowanie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności

przedsiębiorstwa na rynku regionalnym, krajowym oraz europejskim.

Innowacyjność wdrożonego projektu wynika z faktu:

– braku na rynku polskim producenta części zamiennych (łożysk , uszczelnień) do turbosprężarek typu przekładniowego

dysponującego tak zaawansowanym sposobem pomiaru w konsekwencji kontroli jakości sprzedawanych produktów

– zaplanowana wielkość sprzedaży (ilościowa) oraz możliwości pomiarowe urządzenia zapewniają zdolność kontroli 100%

wyprodukowanych elementów

– skrócenia czasu oczekiwania na produkowane części zamienne w relacji do obecnie dostarczanych części w zasadzie

wyłącznie z importu , co może mieć znaczenie w sytuacjach awaryjnych generujących duże starty produkcyjne u

użytkowników turbosprężarek

– dzięki „reverse engeenering” zdolność odtwarzania nietypowych / rzadko występujących elementów – uszczelnień , łożysk dedykowanych do turbosprężarek.